Voortgangsrapportage Agenda Toerisme 2020

In deze rapportage informeren wij u over de stand van zaken in de uitvoering van de Agenda Toerisme in 2020 als vervolg op de 1e voortgangsrapportage over 2019.
Agenda Toerisme

Ook informeren wij u over de uitgaven en uitvoering van de door de raad gehonoreerde projecten van de Agenda Toerisme in 2020, met een doorkijk naar 2021 en over de stand van zaken van de in 2020 aangenomen amendementen en moties.

2e Voortgangsrapportage 2020 Agenda Toerisme 2018-2026