Agenda Toerisme

Wat is de Agenda Toerisme? 

Voor de periode 2018-2026 hebben de gemeente Schouwen-Duiveland, de ondernemers op het eiland en andere belanghebbenden in de recreatieve sector bewust gekozen voor een Agenda Toerisme. Jaarlijks bezoeken vele toeristen uit binnen- en buitenland ons eiland. In 2019 zorgde dit voor ruim 5,5 miljoen overnachtingen (inclusief tweede woningen). Het hoogste aantal in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. De totale bestedingen door verblijfs- en dagtoeristen bedroegen in 2019 ruim € 200 miljoen. Toerisme is daarmee een belangrijke economische motor van het eiland en zorgt voor veel werkgelegenheid. Ook zorgt het toerisme er voor dat veel voorzieningen ook voor inwoners beschikbaar zijn en blijven. Het is daarom belangrijk om blijvend te investeren in ons toerisme. Met als doel enerzijds meer vernieuwing en verduurzaming van onze recreatieve sector en anderzijds meer beleving van onze natuur en water. Het uitgangspunt hierbij is dat het toerisme bijdraagt aan de omgeving én de samenleving. 

De Agenda Toerisme geeft concreet aan waar we de komende jaren aan moeten werken om ons toeristisch product op topniveau te houden. De agenda laat zien welke doelen we willen bereiken, welke keuzes we daarvoor maken en waarom we hierin energie, tijd en middelen steken. Vanzelfsprekend verliezen we actuele ontwikkelingen niet uit het oog en opereren we flexibel. Ontwikkelingen gaan immers razendsnel en ook de behoeften van de consument veranderen snel. We houden daarom onze doelen scherp in de gaten en stellen de agenda zo nodig bij. Samen zijn we aan de slag en maken we werk van onze ambities! Zodanig dat vraag en aanbod in balans zijn, onze unieke omgevingskwaliteiten behouden blijven en versterkt worden, de bijdrage van recreatie aan de lokale economie verder versterkt wordt en dat ons eiland meer wordt gezien als een jaarrond toeristische bestemming. Zo kunnen gasten én inwoners ook in de toekomst volop genieten van onze Groen Blauwe Oase. 

Haven Zierikzee met zeilboten en Zuidhavenpoort op de achtergrond

Groene erkenning 

Dat Schouwen-Duiveland een toeristische topbestemming is blijkt niet alleen uit het aantal overnachtingen. Opnieuw is ons eiland vermeld in de Top 100 van Green Destinations. Een organisatie die wereldwijd toeristische bestemmingen waardeert op basis van duurzaamheid. Schouwen-Duiveland is hiermee één van de duurzaamste gemeentes van Nederland en tevens de enige Zeeuwse gemeente die dit predicaat verworven heeft. Veel mensen en organisaties op Schouwen-Duiveland zetten zich in om het eiland te verduurzamen en om het bewustzijn rondom dit belangrijke thema verder te vergroten. Met deze internationale erkenning wordt Schouwen-Duiveland beloond voor haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

De volledige Agenda Toerisme en andere recreatieve beleidsstukken vind je op de gemeentelijke website:

Agenda Toerisme  Recreatiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland

Platform Agenda 

Aan de Agenda Toerisme is een Platform verbonden. Hierin bundelen ondernemers, stakeholders en gemeente hun krachten. Gezamenlijk zorgen ze er voor dat de ambities waargemaakt worden en de kwaliteit van het toerisme van Schouwen-Duiveland op topniveau blijft. De Agenda Toerisme is een gezamenlijk initiatief van Hiswa-Recron en de gemeente Schouwen-Duiveland. In het Platform zijn diverse lokale brancheverenigingen, het Kenniscentrum Kusttoerisme, Economisch Impuls Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie vertegenwoordigd. Met de nieuwe Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland wordt nauw samengewerkt. Gezamenlijk worden concrete acties uitgewerkt om de doelen van de Agenda Toerisme te bereiken. Het Platform Toerisme is trots op Schouwen-Duiveland. We werken er dan ook met z’n allen aan ons eiland vooruit te brengen.

collage van toeristische foto's

Werkgroepen Platform: 

Om de doelstellingen om te kunnen zetten in concrete acties is een aantal werkgroepen geformeerd. De thema’s waar deze werkgroepen zich mee bezighouden zijn: 

  • Beter beleven en benutten
  • Het hele eiland gastvrij en meer jaarrond bezoekers 
  • Voortdurend vernieuwen 
  • Het mooiste strand als blijvende trekker 
  • Zorgeloos de unieke plekken op het eiland vinden 

Symposium Agenda Toerisme 

Een van de doelen van de Agenda Toerisme is de recreatieve sector en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van trends en ontwikkelingen. Jaarlijks wordt een lokaal symposium georganiseerd. Vanwege de Corona-pandemie is dat de afgelopen periode niet mogelijk geweest. Een nieuwe datum staat gepland: 12 mei 2022. Meer informatie over het symposium volgt via onze nieuwsbrief. 
 

Nieuwsbrieven

De activiteiten van het Platform en de werkgroepen kun je volgen via de nieuwsbrief die elk kwartaal verzonden wordt. 
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via deze link.

Eerdere nieuwsbrieven